Welkom

In 2016 heeft de SER het rapport “Werk: van belang voor iedereen” uitgebracht. In dit rapport wordt aangegeven dat het aantal mensen met een chronische ziekte aanzienlijk is. En dat dit aantal enorm zal gaan toenemen.

Aanleiding

Voor deze mensen met een chronische aandoening is het van groot belang om te kunnen blijven functioneren in de maatschappij. En daar hoort werk in grote mate ook bij. Dit is niet alleen van belang voor de werknemer zelf, maar de SER geeft aan dat dit ook voor de maatschappij van belang is, en dan ook specifiek voor de arbeidsmarkt en de bedrijven waar deze mensen werken.

In het rapport worden vijf punten aangedragen om chronisch zieke medewerkers aan het werk te houden.

–           Vergroten van kennis en bewustwording
–           Verbeteren van de dialoog op de werkvloer
–           Preventie verankeren op de werkvloer
–           Ondersteuning bieden vanuit de zorg-  De instroom en re-integratie bevorderen

De regering heeft dit rapport overgenomen.

Evenementenagenda

16/02/2023 16:30 Eind presentatie en overhandiging

Ondersteuning bieden vanuit de zorg

Verbeteren van de dialoog op de werkvloer

Vergroten van kennis en bewustwording

Preventie verankeren op de werkvloer

De instroom en re-integratie bevorderen

Regio Drechtsteden

Het lijkt logisch dat in de regio Drechtsteden bovenstaande ook speelt. Om te toetsen of dit ook in  de regio het geval is, zijn er gesprekken geweest met zowel Neurologen in het Albert Schweitzer ziekenhuis (zij behandelen bij niet aangeboren hersenafwijkingen, en ziektes als MS En Parkinson), bij het bestuur van Werkgevers Drechtsteden, de Hersenstichting en Alzheimerstichting.

Vanuit alle geledingen werd het beeld onderschreven, maar werd ook uitgesproken dat het waardevol zou zijn dit in de regio Drechtsteden op te pakken. En dat daar medewerking aan verleend wordt.

ASZ heeft daarom een verzoek bij Werkgevers Drechtsteden heeft gedaan om hierin samen op te trekken. Is inmiddels verbreed tot de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden.

Gratis Tools en Modellen

Het belang van meedoen is groot. Juist als je een chronische ziekte hebt is het hebben van een werkplek waar je er toe doet en een netwerk hebt heel belangrijk. Het geef een gevoel van erbij horen, ertoe doen, gezien worden en meedoen. Dat wil iedereen.

Het invulling geven aan mee doen op de werkplek voor iemand met NAH of een chronische ziekte wordt uitgelegd doormiddel van een aantal modellen en tools. Deze tools en modellen zijn onder andere gemaakt door een aantal verschillende groepen studenten. Van deze tools en modellen is het de bedoeling dat u ze kunt gebruiken om zo hopelijk uw voordeel er uit te kunnen halen.

De modellen en tools waar u hieronder meer over kunt vinden zijn;

Het FIP model, de 3 V’s, ”het goede gesprek”, een stukje uitleg over jobcarving en ”De Gedachtegang”